Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke en administratiefrechterlijke aspecten ervan.

Wij zoeken samen met onze clienten naar creatieve oplossingen voor hun projecten en staan aan hun zijde bij het uitvoeren van audits en due diligences, alsook bij het onderhandelen en opstellen van contracten.

Het cliënteel van RESOLVED bestaat zowel uit overheden als private (rechts)personen.

Wij beheersen de gewestelijke regelgeving in de drie gewesten (Brussel, Vlaanderen en Wallonië), in het bijzonder deze inzake omgevingsrecht en huur.

Indien nodig vertegenwoordigen wij u ook voor de hoven en rechtbanken, alsook de vredegerechten.

Het vertegenwoordigen van onze clienten in het kader van administratieve procedures behoort tot onze core-business. 

Op het vlak van het omgevingsrecht, biedt RESOLVED u bijstand inzake


 • Opstellen van stedenbouwkundige, milieu- en omgevingsvergunningsaanvragen en van bezwaarschriften, in voorkomend geval na contactname met de bevoegde administratie, en dit zowel in Brussel, Vlaanderen als in Wallonië
 • Vertegenwoordiging in het kader van administratieve beroepen (deputatie of regering), alsook voor de administratieve rechtscolleges (Raad van State en Raad voor Vergunningsbetwistingen) en voor de burgerlijke hoven en rechtbanken  
 • Advies en bijstand aan overheden bij het opstellen van administratieve beslissingen  
 • Bijstand in geval van strafrechterlijke vervolging en herstelvorderingen ingevolge stedenbouwkundige en milieu-inbreuken, alsook bij de regularisatie van dergelijke inbreuken 
 • Specifieke milieureglementering zoals BLWKE/COBRACE of PLAGE in Brussel
 • Verbintenissen, overeenkomsten of geschillen inzake bodemverontreiniging, zowel de burgerlijke (aansprakelijkheid) als de administratieve aspecten
 • Analyse van de bestaande of vereiste vergunningen onder meer in het kader van audits en due diligences 
 • Bescherming van onroerend erfgoed

Op het vlak van het burgerlijk immobiliënrecht helpen de advocaten van RESOLVED u bij


 • Onderhandelen, analyseren en opstellen van overeenkomsten inzake koop en verkoop van vastgoed, alsook het verlenen van zakelijke rechten (erfpacht, opstalrecht,…)
 • Uitvoeren van audits (due diligence), samenstellen en juridisch analyseren van data rooms, in samenspraak met technische raadgevers
 • Advies en geschillenbeslechting aangaande vastgoedoperaties (verborgen gebreken, uitwinning, stedenbouwkundige inbreuken, burenhinder, …)
 • Opstellen van huurovereenkomsten  en andere complexe vormen van bezetting, alsook de geschillenbeslechting voor vredegerechten, rechtbanken en hoven
 • Advies en geschillenbeslechting inzake handelshuur 
 • Advies en geschillenbeslechting inzake medeëigendom
 • Woonkwaliteitsnormen, burgerlijke en administratieve aspecten
 • Advies en geschillenbeslechting inzake de wisselwerking tussen administratieve en burgerrechtelijke voorschriften zoals deze inzake de BLWKE/COBRACE- belasting op de parkeerplaatsen en de medeëigendom

Inzake  het bouwrecht bestaat onze dienstverlening uit


 • Onderhandelen en opstellen van aannemingsovereenkomsten tussen de verschillende bouwpartners (aannemers, bouwheren, architecten, ….)
 • Bijstand bij bouwgeschillen (verborgen gebreken, tienjarige aansprakelijkheid, …) en aanverwante vraagstukken (toegang tot het beroep, …)
 • Burenhinder en buitencontractuele aansprakelijkheid

Ook staan wij u bij in aanverwante materies zoals


Onteigening, woonongeschiktheid, administratieve sancties bij milieu-inbreuken, leegstandsheffingen, domeingoederen, …  

Contacteer : Bart VAN HYFTE en Laurent DELMOTTE

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake