Marie-Cécile FLAMENT

  • Marie-Cécile FLAMENT
  • Advocaat

Zij is houder van een master in de rechten (ULB, 1999) en van een master na master in het omgevingsrecht en het publiek vastgoedrecht (FUSL, 2012)

Marie-Cécile FLAMENT ving haar loopbaan aan als juriste bij een rechtsbijstandsverzekeraar om vervolgens de balie van Charleroi te vervoegen.

In 2016 maakte Marie-Cécile FLAMENT een zijsprong naar de gewestelijke overheidsdienst SPWallonie, waar zij aan de slag ging als Commissaris van het Aankoopcomité, directie Namen. Daar was zij verantwoordelijk voor de onteigeningsdossiers ten behoeve van overheden.

In 2018 vervoegde zij een advocatenkantoor in Namen, gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Daar behandelde zij dossiers in die materie, alsook inzake onteigening.  

Zij trad toe tot het team van  RESOLVED advocaten in februari 2021. Marie-Cécile FLAMENT schreef diverse bijdragen in juridische werken en is geregeld spreker op studiedagen op het vlak van het omgevingsrecht.

Publiek en administratief recht

De advocaten van RESOLVED staan overheden en private organisaties/personen bij op het vlak van het voorbereiden, het verdedigen en het betwisten van beslissingen van overheden.

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake