Maxim LA PAGLIA

  • Maxim LA PAGLIA
  • Advocaat

Maxim is advocaat aan de balie te Brussel sinds 2020.

Hij behaalde zijn master in de rechten (publiek en internationaal recht) aan de ULB te Brussel in 2020.

In zijn rechtspraktijk heeft Maxim een bijzondere interesse voor het publiek recht in het algemeen en het aanbestedingsrecht in het bijzonder.

Hij behandelt voornamelijk dossiers in het Frans en het Engels.

Publiek en administratief recht

De advocaten van RESOLVED staan overheden en private organisaties/personen bij op het vlak van het voorbereiden, het verdedigen en het betwisten van beslissingen van overheden.

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake