Bart VAN HYFTE

  • Bart VAN HYFTE
  • Advocaat vennoot

 

Bart Van Hyfte is advocaat bij de Brusselse balie sinds 1989.

Hij heeft rechten gestudeerd aan de Katholieke Universiteit van Brussel en vervolgens aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

Bart is mede-oprichter en bestuurder van RESOLVED Advocaten- Avocats, tesamen samen met Gauthier ERVYN en Laurent DELMOTTE, met wie hij nagenoeg 20 jaar samenwerkte  in hun vorig kantoor.

Hij is voornamelijk actief in het publiek recht, het vastgoedrecht en het financieel recht. Hij werkt zowel voor cliënten in de openbare sector als in de privésector.

Bart heeft 30 jaar ervaring in de behandeling van  dossiers voor de Hoven en Rechtbanken maar eveneens voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Hij hecht veel belang aan de combinatie van de praktijk van de geschillenbeslechting met die van de adviesverlening. Deze twee aspecten van het beroep van advocaat zijn volgens hem noodzakelijke ingrediënten voor een optimale dienstverlening aan de cliënten.

Bart werkt zowel in het Nederlands als in het Frans en beheerst ook het Engels.

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake