Matthieu LEYSEN

  • Matthieu LEYSEN
  • Advocaat

Matthieu Leysen is advocaat aan de Balie te Brussel sinds 2015

Hij behaalde zijn master in de Rechten aan de Université catholique de Louvain (2014) alsook een manama in het Europees recht aan de zelfde universiteit (2015).

Hij beoefent vooral het bouwrecht en het aanbestedingsrecht (gunning en uitvoering van overheidsopdrachten), alsook het publiek recht in het algemeen. Hij werkt zowel voor cliënten uit de private als de publieke sector. Tevens vertegenwoordigt hij hen voor de hoven en rechtbanken, alsook voor de Raad van State.

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake