On your side

AVOCATS
ADVOCATEN
ATTORNEYS
BRUSSELS

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals

Meer weten

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen

Meer weten

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit

Meer weten

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met

Meer weten

Bart Van Hyfte en Gauthier ERVYN namen als spreker deel aan de Dag van de Publieke sector, georganiseerd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), op 5 december 2023 in Brussel. (https://www.dagvandepubliekesector.be) RESOLVED Advocaten stelde, in samenwerking met het Observatorium…

Bart Van Hyfte en Laurent Delmotte zijn de sprekers op de Info-avond die de Verenigde Eigenaars – Propriétaires Réunis (www.ve-pr.be) op 30 november 22023 organiseert te Asse met als onderwerp: “Opdeling en bestemmingwijziging van gebouwen". Meer info over dit onderwerp…

Gedurende het eerste semester van 2023 werd de Brusselse Huisvestingscode tweemaal gewijzigd. Enerzijds door de ordonnantie van 22 juni 2023[1] die tot doel heeft het aantal uithuiszettingen te verminderen en de woning van de huurder te beschermen gedurende de wintermaanden.…

De wet van 4 mei 2023 heeft het Boek XIX « Schulden van de consument » ingevoegd in het Wetboek van economisch recht. Dit Boek bestaat uit twee luiken: De betaling van schulden van de consument ten aanzien van ondernemingen; De minnelijke invordering van schulden…

In zijn arrest 78/2023 van 17 mei 2023 heeft het Grondwettelijk Hof het beroep tot nietigverklaring verworpen dat was ingesteld tegen het decreet van het Vlaams Gewest van 28 mei 2021 dat tot doel heeft de continuïteit van de dienstverlening…

Aangezien de deadline nadert, herinneren wij u eraan:  Dat leden van het bestuursorgaan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schade geleden door de vennootschap of door derden in geval van niet-naleving van de deadline; Dat indien u niet tijdig de…

Volgens het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31/01/2023, bedraagt de wettelijke rentevoet in België voor het jaar 2023 5,25%. Deze rentevoet, die niet meer zo hoog is geweest sinds 2009 (5,5%), is verdriedubbeld in vergelijking met de vorige…

Het advocatenkantoor RESOLVED heeft het genoegen om u de komst te melden van Mr. Sylvie VOISIN binnen de nieuwe afdeling Ondernemingsrecht. Sylvie heeft meer dan 20 jaar ervaring in adviesverlening en geschillen, in het bankrecht evenals in het ondernemingsrecht (vennootschappen…

Bij vonnis van 21 oktober 2021 had de vrederechter van Elsene het Grondwettelijk Hof gevraagd of er een discriminatie  vervat ligt in artikel 237 van de Brusselse Huisvestingscode. De vraag luidde als volgt: « Schendt artikel 237 van de Brusselse…

Brussels moratorium voor de uithuiszettingen van residentiële huurders tijdens de lockdown in 2020: het grondwettelijk hof bekrachtigt het principe maar zet de deur open voor een schadevergoeding aan de verhuurders ten laste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Naar een algemeen recht…

Samenvatting: Indien de aannemer werken uitvoert die, zonder fout van zijnentwege, abnormale burenhinder veroorzaken aan de naburige eigendommen, kunnen de buren niet rechtstreeks stappen tegen hem ondernemen. De bouwheer, tegen wie stappen worden ondernomen door de buren wegens abnormale burenhinder,…

De hervorming van het goederenrecht is voor het grootste deel in werking getreden op 1 september 2021. In samenwerking met UCM (Union des Classes Moyennes) gaf Laurent Delmotte over dit ontwerp verschillende webinars voor een publiek van landmeters, architecten en…

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhoogt de transparantie van de Brusselse overheidsinstellingen door twee websites te lanceren voor het delen van gegevens. https://datastore.brussels/web/ is een gewestelijk platform voor het delen van administratieve gegevens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit platform verzamelt…

Resolved avocats advocaten werft aan : advocaat-medewerker (stagiair) met specialisatie en/of grote interesse in het publiek recht en het immobiliënrecht. Resolved avocats advocaten is een jong en dynamisch kantoor gespecialiseerd in het publiek recht (grondwettelijk en administratief recht, overheidsopdrachten, omgevingsrecht),…

‘Verba volant, scripta manent’, luidt het Latijnse gezegde. Wie iets niet kan bewijzen met een geschrift, faalt in zijn bewijsplicht.Maar is dit wel zo?Stel: u wil bewijzen dat u een factuur heeft geprotesteerd, maar u beschikt over geen geschreven bewijs,…

Vanaf 1 juni 2021 werden de bedragen van de rechtsplegingsvergoedingen aangepast, lees: verhoogd. De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij en is verschuldigd door de in…

1.De FOD ECONOMIE heeft een nieuwe index « I-2021 » gepubliceerd, die de voormalige « materialenindex » moet vervangen die werd gebruikt in formules voor de prijsherziening van overheidsopdrachten en bepaalde private bouwcontracten. Deze nieuwe index vormt een eerste antwoord om de gevolgen te…

Om hun opdracht van openbaar nut te vervullen, moeten de overheden (Staten, Gewesten, Gemeentes, OCMS, transportmaatschappijen, …) regelmatig projecten ontwikkelen die de aankoop vereisen van onroerende goederen, bijvoorbeeld een volledig of gedeeltelijk perceel, een onroerend goed of een ondergrond. Indien…

It seems we can't find what you're looking for.

Vastberaden zoeken de advocaten van RESOLVED naar de snelste en meest efficiënte oplossing voor uw juridische vraag.Bart Van Hyfte, Gauthier Ervyn en Laurent Delmotte stellen hiertoe graag hun jarenlange, gezamenlijk opgebouwde ervaring ter uwer beschikking, samen hun team van medewerkers.Ontdek op deze website wat RESOLVED voor u kan betekenen!