De statuten van vennootschappen en verenigingen moeten aangepast worden voor 1 januari 2024!

Aangezien de deadline nadert, herinneren wij u eraan:
  •  Dat leden van het bestuursorgaan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schade geleden door de vennootschap of door derden in geval van niet-naleving van de deadline;
  • Dat indien u niet tijdig de nodige stappen neemt, u het risico loopt op drukte op het einde van het jaar;
  • Dat deze – verplichte – oefening niet enkel nadelen impliceert en u toelaat om te genieten van nieuwigheden die niet bestonden voor de hervorming (bijvoorbeeld de mogelijkheid om af te wijken van de regel « één aandeel = één stem », de mogelijkheid voor de aandeelhouders van een b.v. om zich terug te trekken of uitgesloten te worden van het vermogen van de vennootschap, …).  U kunt hiervan eveneens gebruikmaken om door statutaire bepalingen af te wijken van gemeenrechtelijke bepalingen (bijvoorbeeld inzake de overdracht van aandelen, deelname aan de algemene vergadering, …). U zult ontdekken dat het nieuwe WVV heeft geprobeerd om het recht op vennootschappen en verenigingen te vereenvoudigen en meer flexibel te maken.
  • Dat bestaande aandeelhouderspacten eveneens onderzocht moeten worden en, in voorkomend geval, aangepast moeten worden aan de nieuwe regels.
Wij staan ter beschikking om te antwoorden op alle vragen die u zou hebben hierover.

Bart Van Hyfte bv@resolved.law en Sylvie Voisin svo@resolved.law

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake