Gauthier ERVYN

  • Gauthier ERVYN
  • Advocaat vennoot

Gauthier  is advocaat bij de Brusselse balie sinds 2000.

Hij heeft rechten gestudeerd aan de Université Catholique de Louvain (afstudeerjaar 1999) en is houder van een Manama in het Europees recht (Universiteit Gent, 2000). Een deel van zijn studies volbracht hij aan de Law School van de Louisiana State University of Bâton Rouge, Louisiana, USA (1999).

Gauthier  is mede-oprichter en bestuurder van RESOLVED Advocaten Avocats, samen met Bart VAN HYFTE  en Laurent DELMOTTE, met wie hij sinds  nagenoeg 20 jaar samenwerkt.

Hij is voornamelijk actief in het publiek recht, in het bijzonder het aanbestedingsrecht. Hij staat cliënten in de openbare en de private sector bij zowel bij de gunning als bij de uitvoering van overheidsopdrachten. Tevens vertegenwoordigt hij hen bij de hoven en rechtbanken, alsook de Raad van State.

De Brusselse balie verleende hem in 2017 de titel van specialist in het administratief recht en het aanbestedingsrecht.

Gauthier is de drijvende kracht achter  de website “www.marchéspublics.be”  dewelke diverse informatie inzake materie van de overheidsopdrachten bevat, alsmede een woordenboek van specifieke woordenschat in dit rechtsdomein.

Tevens is hij auteur van diverse artikelen inzake het aanbestedingsrecht en is hij regelmatig spreker op studiedagen in deze materie.

Gauthier werkt in het Frans, het Nederlands en het Engels.

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake