Laurent DELMOTTE

  • Laurent DELMOTTE
  • Advocaat vennoot

Laurent is advocaat sinds 2003

Hij behaalde zijn bachelor in de rechten aan de Facultés Universitaires Saint-Louis (tweetalig Frans- Engels) en zijn master in de rechten aan de Université Catholique de Louvain. Hij studeerde tevens geruime tijd  in Duitsland onder meer aan de Georg August Universität te Göttingen in 2003. 

Sinds 2006 is Laurent ook houder van een manama in het stedenbouw- en milieurecht dewelke hij met grote onderscheiding behaalde aan de Facultés Universitaires Saint-Louis.

Laurent is mede-oprichter en bestuurder van RESOLVED Advocaten- Avocats, tesamen samen met Gauthier ERVYN en Bart VAN HYFTE, met wie hij 17 jaar samenwerkte  in hun vorig kantoor.

Hij is vooral actief in het immobiliënrecht in al zijn aspecten (omgevingsrecht, verkoop, verhuur, zakelijke rechten,…) en dit zowel in Brussel, Vlaanderen als Wallonië.

Laurent heeft een ruime pleitervaring voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, administratieve rechtscolleges, alsook de burgerlijke hoven en rechtbanken. 

Tevens werkte hij geregeld mee aan het opstellen van wetten en besluiten.

Een bijzondere ervaring heeft hij opgebouwd in het luchtvaartrecht.

Laurent werkt in het Frans, het Nederlands, het Engels en het Duits.

  • L. DELMOTTE et A. MARINELLI, « La répression administrative des infractions environnementales en Région de Bruxelles-Capitale » in M.-C. FLAMENT et J. VANDEN EYNDE (dir.), Les infractions environnementales, Limal, Anthemis, 2015 (http://www.anthemis.be/index.php/les-infractions-environnementales.html).
  • L. DELMOTTE, « La péremption des permis d’urbanisme : le cas de l’exécution partielle des actes soumis à permis en Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne », J.L.M.B. 30/2011 – p. 1464.
  • L. Delmotte, “Beslissingen van de gemeenten betreffende de terbeschikkingstelling van sportinfrastructuur”, Sport & Recht 2008, liv. 120, 1454-1457
  • F. Cousy, L. Delmotte, S. Renier, « Le Consommateur d’énergie Verte» in “Le Nouveau Marché de l’Energie” guide juridique à l’usage des distributeurs et des consommateurs, Anthemis, Louvain-La-Neuve, 2007.
  • X. Dewaide, L. Delmotte, « De Zaak Sels: de interpretatie van groepsverzekeringen », Sport & Recht, 2007, liv. 107, 1302-1304.
  • L. Delmotte, « Sportinfrastructuur en de ruimtelijke ordening», Sport & Recht, 2006, liv. 96, 1158-1159.
  • L. Delmotte, G. Vanden Abeele, « Bescherming van het privé-leven en de sportclub», Sport & Recht, 2004, liv. 78, 914-916.

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake