Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake


  • Kredietovereenkomsten en investeringskredieten (o.a. problematiek van de vervroegde terugbetaling – funding loss)
  • Zakelijke, persoonlijke en financiële zekerheden en waarborgen
  • Bankbemiddeling (handelsagentuurovereenkomsten)
  • Informatie- en voorlichting (MIFID)
  • Bankverrichtingen
  • Aansprakelijkheid van de bankier en de kredietverstrekker
  • Invorderingen

Contacteer: Bart Van Hyfte

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake