Publiek en administratief recht

De advocaten van RESOLVED staan overheden en private organisaties/personen bij op het vlak van het voorbereiden, het verdedigen en het betwisten van beslissingen van overheden.

Onder meer op de volgende gebieden stellen zij hun ervaring ter uwer beschikking


  • Geschillenbeslechting voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en allerlei administratieve rechtscolleges
  • Verdeling en delegatie van bevoegdheden
  • Aansprakelijkheid van de overheid
  • Legistiek, opstellen van wettelijke en reglementaire teksten
  • Taalgebruik in bestuurszaken
  • Administratieve sancties – GAS
  • Luchtvaartrecht – vergunningen en bevoegdverklaringen, vliegverkeersregels, luchtvaarttereinen, drones, grondafhandeling, trafiekrechten
  • Omgevingsvergunningen – stedenbouw en milieu

Contacteer: Bart Van Hyfte en Laurent Delmotte

Publiek en administratief recht

De advocaten van RESOLVED staan overheden en private organisaties/personen bij op het vlak van het voorbereiden, het verdedigen en het betwisten van beslissingen van overheden.

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake