Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de relaties met en tussen vennoten, met schuldeisers, commerciële partners, verhuurders, concurrenten en derden.

Wij adviseren u en staan u bij:

  • bij het opstellen en analyse van: statuten, handelshuurovereenkomsten, aannemings- en onderaannemingsovereenkomsten, distributieovereenkomsten, partnerschappen, handelsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, overdrachten, overnames, algemene voorwaarden, conformiteit met de AVG, enz.;
  • in elk geschil, al dan niet gerechtelijk, dat zich zou kunnen voordoen binnen de onderneming: conflicten tussen vennoten, minderheidsaandeelhouders, vorderingen in nietigverklaring, bestuurdersaansprakelijkheid, enz., of extern: consumentenbescherming, marktpraktijken, overeenkomsten, invordering van schuldvorderingen, geschil met een klant, een leverancier of een aannemer, gerechtelijke reorganisatie, faillissement, enz.

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake