Aanhoudende inflatie ligt aan de basis van de stijging van de rentevoeten voor 2023

Volgens het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31/01/2023, bedraagt de wettelijke rentevoet in België voor het jaar 2023 5,25%. Deze rentevoet, die niet meer zo hoog is geweest sinds 2009 (5,5%), is verdriedubbeld in vergelijking met de vorige jaren waarin deze niet hoger was dan 2% (1,75% in 2021 en 1,5% in 2022).

Deze rentevoet is met name de rentevoet die, behoudens andersluidende overeenkomst of bepaling, wordt toegepast op schulden van particulieren/consumenten of die wordt voorzien in talrijke gerechtelijke veroordelingen.

Artikel 5.240 van het Burgerlijk Wetboek (nieuw) voorziet evenwel vanaf 1 januari 2023 dat « Bij een opzettelijke fout van de schuldenaar kan het herstel de interest aan de wettelijke interestvoet te boven gaan. »

De inflatie is eveneens merkbaar in handelstransacties (tussen ondernemingen in de zeer ruime zin van het begrip) waarin de wettelijke rentevoet in geval van betalingsachterstand werd vastgelegd op 10,5% voor het eerste semester van 2023, tegen 8% voor het tweede semester 2022.

Inzake overheidsopdrachten zijn de rentevoeten van de verwijlintresten nog nooit zo hoog geweest. Voor 2023 was de rentevoet van 8%, van toepassing op overheidsopdrachten uitgeschreven na 8 augustus 2022, stabiel gebleven. Deze stabiliteit werd tenietgedaan door de recente stijging van de levenskost, waardoor deze rentevoet gestegen is van 8 tot 10,5% voor het eerste semester van 2023.

Er moet vastgesteld werden dat de rentevoeten niet gespaard zijn gebleven door de evolutie van de actuele economische conjunctuur en dat dus steeds meer aandacht moet worden geschonken aan de betalingstermijnen.

Aarzel niet om in geval van vragen contact op te nemen met de advocaten van Resolved.

Laurent Delmotte (ld@resolved.law) – Gauthier Ervyn (ge@resolved.law) – Bart Van Hyfte (bv@resolved.law)  

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake