Onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen (B2B-wet van 4 april 2019) : ook voor al uw immobiliëncontracten vanaf 1 december 2020 !!!

De B2B-wet van 4 april 2019 heeft een enorme impact op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen ondernemingen en voert een bescherming in voor de zogenaamde ‘zwakke’ contractspartij dewelke vergelijkbaar is met de bescherming van consumenten. 

De nieuwe regels inzake de onrechtmatige bedingen zijn van toepassing op alle contracten die gesloten, vernieuwd of gewijzigd worden na 1 december 2020 tussen uw onderneming en een andere onderneming. Zij hebben dus ook een impact op alle contracten gesloten in de immobiliënsector (verkoop, huur, aanneming, enz..). 

Het is dus meer dan aangewezen om al uw type-contracten, algemene voorwaarden en andere contractuele documenten te laten nalezen om na te gaan of deze geen absoluut nietige bedingen (van de zgn. ‘zware lijst’) bevatten, dan wel bedingen die vermoed worden nietig te zijn (van de zgn. ‘grijze’ lijst).

De B2B-wet betekend een belangrijke inperking van de contractsvrijheid, maar kent twee uitzonderingen, met name de overheidsopdrachten en de contracten in de financiële sector. 

De vraag rijst onmiddellijk hoelang deze uitzonderingen zullen stand houden in het licht van het gelijkheids-en niet-discriminatiebeginsel.

Heeft u vragen ?

Contacteer ons via  www.resolved.law

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake