Resolved Avocats Advocaten is geboren !

Wij zijn zeer verheugd u te melden dat op 23 juli 2020 onze advocatenassociatie  Resolved werd opgericht. De drie oprichtersBart VAN HYFTE, Gauthier ERVYN en Laurent DELMOTTE, werken sinds  20 jaar samen en zijn gespecialiseerd in het immobiliënrecht, het publiek en administratief recht, het aanbestedingsrecht en het financieel recht.  Twee medewerkers,  Matthieu LEYSEN en Astrid DE HOUWER, versterken ons team samen met een administratieve kracht. 

Resolved  staat garant voor een professionele, snelle en no-nonsense aanpak. De advocaten van Resolved beschikken over een jarenlange ervaring in hun voorkeurmateries en stellen deze graag ter beschikking van clienten in de private en de publieke sector. Onze grote troef is dat wij werkzaam zijn in Brussel, Vlaanderen èn Wallonië en dit zowel in het Nederlands als het Frans.

Ons kantoor is gevestigd in het Gravity-gebouw, Herrmann-Debrouxlaan 40 te 1160 Brussel, tegenover de metrohalte en vlakbij de belangrijkste invalswegen van de hoofdstad.

Resolved zal resoluut zoeken naar de beste oplossing voor uw probleem en staat hiervoor steeds « ON YOUR SIDE », zoals ons devies luidt!

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake