Nieuwe bewijsregels in werking getreden op 1 november 2020 !

Op 1 november 2020 is het nieuwe bewijsrecht in werking getreden (Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek).   Onder de belangrijkste vernieuwingen vermelden we: 

  • de vereiste van een akte geldt thans voor rechtshandelingen vanaf 3.500 EUR (voorheen 375 EUR; niet tussen en tegen ondernemingen);
  • de mogelijkheid voor de rechter om onder bepaalde voorwaarden de bewijslast om te keren;
  • er wordt rekening gehouden met technologische ontwikkelingen (zoals de electronische handtekening).

Naast de  B2B-wet van 4 april 2019 inzake de onrechtmatige bedingen, in werking getreden op 1 december 2020, heeft dit mogelijk een invloed op uw dagelijkse praktijk  (zoals aanpassen contracten, algemene voorwaarden, enz.)? 

Voor meer info: info@resolved.law of contacteer rechtstreeks één van onze advocaten op 02/315.53.00.

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake