Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhoogt de transparantie van de Overheidsinstellingen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhoogt de transparantie van de Brusselse overheidsinstellingen door twee websites te lanceren voor het delen van gegevens. https://datastore.brussels/web/ is een gewestelijk platform voor het delen van administratieve gegevens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit platform verzamelt een aanzienlijke hoeveelheid gegevens die de Brusselse overheidsinstellingen creëren of verzamelen in het kader van hun opdrachten en die beschouwd worden als openbare gegevens.

Bovendien is https://openbudgets.be.brussels/nl/home een kadaster van de overheidsuitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Men vindt hier alle uitgaven van de Brusselse overheidsinstellingen in het voordeel van derden, zowel publiek als privé. Het gaat om uitgaven in het kader van subsidies of openbare aanbestedingen, gemaakt sinds het jaar 2018. Deze website laat toe om precies te identificeren welke uitgave werd gemaakt door welke overheidsinstantie in het voordeel van welke vzw, vennootschap of andere entiteit, per kalenderjaar.

Elk van deze websites laat opzoekingen toe door middel van intelligente zoekmotoren en sleutelwoorden. Een mooi initiatief inzake administratieve transparantie, in het voordeel van ons allemaal!

Ondernemingsrecht

RESOLVED begeleidt uw onderneming (vennootschap of vereniging) in alle aspecten van haar bestaan, van de oprichting tot de overdracht of ontbinding hiervan, evenals in de

Immobiliënrecht

De advocaten van RESOLVED beschikken over een ruime ervaring op het vlak van het immobiliënrecht, met een bijzondere focus op de interactie tussen de burgerlijke

Overheidsopdrachten

De advocaten van RESOLVED geven advies aan de aanbestedende overheden omtrent  de keuze van de gunningswijze en de redactie van de opdrachtdocumenten. Dit advies heeft

Financieel recht

Sinds meer dan 20 jaar staan de advocaten van RESOLVED hun clienten bij op het vlak van het financieel- en het bankrecht, met name inzake