Stedenbouw en ruimtelijke ordening in het Waals Gewest: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de afschaffing van rechtswege, en zonder voorafgaande evaluatie van de gevolgen, van de oude gemeentelijke plannen van aanleg (GPA) discriminerend is en in strijd is met de richtlijn 2001/42 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (Arrest nr. 75/2021 van 20 mei 2021)

De Raad van State werd gevat met een bezwaar ingediend door buurtbewoners tegen stedenbouwkundige vergunningen die werden afgeleverd zonder rekening te houden met de oude GPA’s, aangezien zij van rechtswege…

Lees verderStedenbouw en ruimtelijke ordening in het Waals Gewest: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de afschaffing van rechtswege, en zonder voorafgaande evaluatie van de gevolgen, van de oude gemeentelijke plannen van aanleg (GPA) discriminerend is en in strijd is met de richtlijn 2001/42 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (Arrest nr. 75/2021 van 20 mei 2021)

Sylvie VOISIN

Sylvie VOISINAdvocaat+32 2 315 53 00svo@resolved.law Sylvie is advocate bij de Brusselse Balie sinds 1998. Zij heeft rechten gestudeerd aan de Université Libre de Bruxelles en heeft een universitair certificaat…

Lees verderSylvie VOISIN

Omgevingsrecht in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : Arrest nr. 6/2021 van het Grondwettelijk Hof van 21 januari 2021

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:February 17, 2021
  • Berichtcategorie:news NL
  • Bericht reacties:0 Reacties

Omgevingsrecht in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : Arrest nr.  6/2021 van het Grondwettelijk Hof van 21 januari 2021 : projecten met meer dan 200 parkeerplaatsen vereisen opnieuw een milieueffectenstudie (in plaats van…

Lees verderOmgevingsrecht in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : Arrest nr. 6/2021 van het Grondwettelijk Hof van 21 januari 2021

Onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen (B2B-wet van 4 april 2019) : ook voor al uw immobiliëncontracten vanaf 1 december 2020 !!!

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:October 30, 2020
  • Berichtcategorie:news NL
  • Bericht reacties:0 Reacties

De B2B-wet van 4 april 2019 heeft een enorme impact op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen ondernemingen en voert een bescherming in voor de zogenaamde ‘zwakke’ contractspartij dewelke vergelijkbaar…

Lees verderOnrechtmatige bedingen tussen ondernemingen (B2B-wet van 4 april 2019) : ook voor al uw immobiliëncontracten vanaf 1 december 2020 !!!